Harvard Üniversitesi’nin (CGBC The Harvard Center for Green Buildings and Cities) yapılarda enerji verimliliğini araştıracağı merkezin projesi tamamlandı. Harvard